Aleksander Anton

Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy - EDA

Kieruje pracami organizacji skupiającej podmioty zrzeszające producentów i przetwórców mleka z krajów Unii Europejskiej. EDA jest reprezentantem interesów europejskich przetwórców mleka w UE.

Jukka Likitalo

Sekretarz Generalny Eucolait, Europejskiego Stowarzyszenia Handlu Produktami Mleczarskimi

Jukka Likitalo ma ponad 10-letnie doświadczenie w sektorze mleczarskim. Od 2014 r kieruje Eucolait - organizacją reprezentującą interesy około 500 przedsiębiorstw zajmujących się handlem produktami mleczarskimi w całej UE. Do jego obowiązków należy bieżące zarządzanie i reprezentowanie organizacji, polityka mleczarska i analiza rynku, a także doradztwo dla firm członkowskich.

Agnieszka Maliszewska

Organizator Międzynarodowego Forum Mleczarskiego

Pierwsza Wiceprzewodnicząca Cogeca, Prezes Zarządu First Communications, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka, ekspert rynku mleka i polskiej branży mleczarskiej z ponad 20-letnim doświadczeniem.

Michel Nalet

Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy - EDA

Stoi na czele EDA – organizacji skupiającej podmioty zrzeszające producentów i przetwórców mleka z krajów Unii Europejskiej. EDA reprezentuje interesy europejskich przetwórców mleka w UE.

Jana Sutenko

Analityk w IHS Markit

Jana Sutenko pracuje w IHS Markit, jako analityk ds. rynku mleka. Pochodząca z Litwy Jana mówi płynnie kilkoma językami, co pozwala jej na wyjątkowo wnikliwą obserwację rynków produktów rolno-spożywczych Europy Wschodniej, Rosji i Unii Europejskiej. Jej specjalność to analizowanie światowych przepływów handlowych oraz badanie konsekwencji rosyjskiego embargo na handel produktami rolno-spożywczymi. Jana systematycznie uczestniczy w konferencjach i targach sektora mleczarskiego w Europie i na świecie. Od momentu dołączenia do organizacji, obszary, którymi się zajmuje wykraczają poza mleczarstwo.

Piotr Szajner

Kierownik Rynków Rolnych i Metod Ilościowych IERiGŻ-PIB

Dr inż. Piotr Szajner – ur. w 1969 r., absolwent Ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 1993 r. zatrudniony IERiGŻ-PIB. od 2009 r. doktor nauk ekonomicznych, a od 2013 r. Kierownik Rynków Rolnych i Metod Ilościowych IERiGŻ-PIB. Zainteresowania naukowe dotyczą ekonomii rynku, ewolucji struktury rynku żywnościowego, badań rynkowych w sektorze rolno-pożywczym na wszystkich etapach łańcucha marketingowego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem rynku mleka i cukru. Analiza handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w kontekście międzynarodowej konkurencyjności polskiego sektora żywnościowego. Problematyka zmienności i transmisji cen na poszczególnych etapach łańcucha marketingowego. Ewolucja polityki rolnej, w tym w szczególności w zakresie regulacji rynkowych i handlu zagranicznego. Autor wielu publikacji i artykułów oraz ekspertyz dotyczących rynków żywnościowych. Współpraca międzynarodowa między innymi z The Austrian Society of Agricultural Economics (ÖGA) i Swiss Society for Agricultural Economics and Rural Sociology (SGA). W 2009 r. uczestnik w pracach The High Level Expert Group on Milk przy Komisji Europejskiej.

Robert Telus

Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa I Rozwoju Wsi

Robert Telus urodził się 18 kwietnia 1969 roku w Opocznie. Z wykształcenia jest inżynierem środowiska. Od 2007 roku zaczął pełnić funkcję posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji. 25 października 2015 został wybrany jako poseł na Sejm VIII kadencji. Startował z listy Prawa i Sprawiedliwości. Jest członkiem tej partii oraz zasiada w Prezydium Klubu. W 2019 roku ponownie wybrany do Sejmu. Wcześniej Robert Telus pracował jako Dyrektor Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, przez wiele lat kierował także Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Opocznie. Jest powszechnie znanym działaczem społecznym. Przez kilka lat był Prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Bartłomieja w Opocznie. Jest także jednym z pomysłodawców i współzałożycieli fundacji „Dar dla Potrzebujących”, której największym osiągnięciem jest utworzenie i otwarcie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym koło Opoczna oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Byszewach. Młodemu pokoleniu nieustannie stara się przekazywać miłość do Ojczyzny, wartości chrześcijańskie oraz poszanowanie dla rodzimej kultury. Jest czynnym rolnikiem, wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne. Jako członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wielokrotnie występował z sejmowej mównicy w obronie polskiego rolnika i polskiej wsi. Ostatnie cztery lata pełnił funkcję wiceprzewodniczącego tej Komisji, a obecnie jest jej przewodniczącym. Pełni również funkcję przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność” Regionu Łódzkiego. Swój czas wolny najchętniej spędza w rodzinnym gronie. Jego pasją jest hodowla koni, szczególnie koników polskich.